× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

NZOZ ALFA

Gabinet zabiegowy - Specjalistyczne Centrum Pediatryczne

Informacje o komórce

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Pozostała opieka ambulatoryjna

Zakres świadczonych usług:

  • Pediatria
  • Alergologia
  • Choroby płuc
  • Endokrynologia
  • Kardiologia dziecięca
  • Neurologia dziecięca


Adres

86-212 54 23
Sybiraków 5/ lok. 5
18-400 Łomża

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1